Domů / SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ a INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Rady tipy a kalendář
Reference

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ a INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Základní shrnutí

 

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Selave Partners s.r.o (provozovatel portálu Hnojiva Praha) pro účely uchování daňových dokladů dle parag.35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a následných účetních povinností, dále pro zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

 

 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Selave Partners s.r.o, se sídlem Jabloňová 2882/102, 106 00 Praha 10, identifikační číslo: 03774091, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237580 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Selave Partners s.r.o - Hnojiva Praha, Výpadová 798/8, zahradnictví Pragoflora, Praha 5, 153 00 Radotín. Adresa elektronické pošty: info@hnojivapraha.cz, telefon: 734 440 054.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Uchování daňových dokladů dle parag.35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

3.3. Zpracování Vašich osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

 

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 3 roky od 25.5.2018, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové a účetní služby pro správce, tak jako přepravní společnosti, které se podílí na doručování zásilek. Jedná se o společnosti DPD, Uloženka, Česká pošta, STORMWARE s.r.o., ECOMAIL.CZ, s.r.o., oXy Online s.r.o.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: zasláním mailu od adresáta, který má být odhlášen z adresáře, korespondeční cestou s uvedením údajů, které mají být smazány, na základě zvláštního formuláře na stránkých provozavatele portálu HnojivaPraha.cz.

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

6.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.