Domů / Pěstování / Ochrana rostlin / Moluskocidy

BIOM Slim stop 500g

Kód: 67223 Produktové číslo: 8595078516772
Víceúčelové okamžitě působící fosforečné hnojivo s obsahem vápníku a hořčíku. Hnojivo vytváří v místech aplikace bariéru proti pronikání plžů do prostoru za účelem hledání potravy a ničení úrody.
Záruka: 3 roky
Dostupnost: Připraveno k odeslání
98 Kč
 
BIOM Slim stop 500gSTOP SLIM je fosforečné hnojivo s obsahem vápníku a hořčíku. Díky vhodně zvoleným přísadám avyužitelné formě umožňuje snížit populaci plže na zahradách a v trávnících. Rovnoměrně hnojivo rozprostřeme do meziřádků, po okrajích záhonů nebo okolo rostlin, Hnojivo vytváří v místech aplikace bariéru proti pronikání plžů do prostoru za účelem hledání potravy a ničení úrody. Přípravek není prostředkem na ochranu rostlin ani biocidním přípravkem.

Složení: Chemické a fyzikální vlastnosti: 40% – celkový oxid fosforečný P2O5 (obsahuje: 25% P2O5 rozpustný v neutrálním citrátu amonném, 23,5 % P2O5 rozpustný ve vodě). (42% oxid vápenatý CaO rozpustný ve vodě, 17% oxid hořečnatý MgO rozpustný ve vodě).

Přednosti STOP SLIM:

Dodává fosfor, důležitá látka při kvetení a tvorbě plodů
Zlepšuje celkový vzhled a stav rostlin
Omezuje výskyt slimáků
Doporučené dávkování:
1. Primárně jako fosforečné hnojivo s vápníkem a hořčíkem v dávce 10 g/m2
2. Dále jako bariéra proti pronikání plžů v dávce 15 g/m2
STOP SLIM jako bariéru neaplikujeme za deště, sníží se tím účinnost hnojiva. Jako bariéra funguje
nejlépe, pokud jsou hnojivé granule na pozemku. Hnojivo funguje jako zábrana do té doby, dokud se
granule nerozpustí.
Doporučené dávkování je pouze orientační, vždy je nutné dbát na aktuální potřebu rostlin.

500 g přípravků postačí k ošetření až 70 m2

Skladování: Skladujte v uzavřených originálních obalech odděleně od potravin. Uchovávejte mimo
dosah dětí.

Varování:

image7

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /
lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal do náležitě označených nádob na odpad v souladu s národními
předpisy.
Likvidace zbytků hnojiva: Neupotřebitelné zbytky hnojiva rozmíchejte ve vodě v poměru 1:200 a
nalijte do kompostu.
Likvidace obalů: Prázdné obaly ukládejte s komunálním odpadem, nespalujte!
Doba použitelnosti: 5 let od data výroby při dodržení způsobu skladování, v původních neporušených
obalech.
Specifikace
Váha 0.3 kg
Dotaz na produkt
 *
 *
 *
 *
captchaZobrazit jiný kód
  *
Prosím vyplňte všechna pole označená *.

S tímto zbožím kupují
AGRO Kapalný Vitality komplex urychlovač hnojení rajče a paprika 1l AGRO Kapalný Vitality komplex urychlovač hnojení rajče a… Kód: 000593
Připraveno k odeslání
AGRO Vitality Komplex Rajče a paprika je jedinečný přípravek ideální pro všechny druhy…
130 Kč
Detail
AGRO Kapalný Vitality Komplex urychlovač hnojení Univerzál 500ml sprej AGRO Kapalný Vitality Komplex urychlovač hnojení… Kód: 000575
Na dotaz
AGRO Vitality Komplex sprej je vynikajícím pomocníkem k posílení imunity rostlin,…
112 Kč
Detail
AGRO NATURA Bylinková směs na plísně 10x15g AGRO NATURA Bylinková směs na plísně 10x15g Kód: 000667
Připraveno k odeslání
NATURA Bylinková směs na plísně je pomocný prostředek ve formě prášku ze směsi bylin v…
246 Kč
Detail
SBM PG Multirose 50ml SBM PG Multirose 50ml Kód: 110157
Připraveno k odeslání
Kombinace insekticidu a fungicidu. Na škůdce a choroby na růžích a okrasných rostlinách.
140 Kč
Detail