Domů / Zahrada bez chemie

Domovní ČOV (EnviWaste)

Kód: 009029 Produktové číslo: 8594013424974
NOVÝ "DŘEVĚNÝ" OBAL = PŘÍRODNÍ PRODUKTY. Přírodní bakteriální přípravek pro správný chod domovních čistíren odpadních vod (ČOV) s PROFI EFEKTEM.
Dostupnost: Připraveno k odeslání
103 Kč
 
Domovní ČOV (EnviWaste)Bezpečnostní pokyny:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P302 + P352 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přírodní bakteriální přípravek pro správný chod domovních čistíren odpadních vod (ČOV) s PROFI EFEKTEM v novém "dřevěném" obalu (přírodní produkty).

Jak účinkuje?
pro správný chod domovních čistíren odpadních vod
vynikající pro průmyslové čistírny odpadních vod
rychlý rozklad organických nečistot na šedě zabarvenou nezapáchající kapalinu
vhodný také pro profesionální péči o ČOV
obsahuje obrovské množství bakterií
předchází ucpávání potrubí
zamezuje tvorbě zápachu
pro celoroční použití

Jak jej použít?
startovací aplikace - jedno balení / 4-10 osob
pravidelné (udržovací dávky) - 1x za měsíc / 1 polévkovou lžíci
po 20 min. aktivaci nalít do toalety nebo přímo do ČOV

Upozornění:
při aktivaci, míchání a aplikaci přípravku nepoužívejte kovové předměty (zabíjí bakterie)
při používání těchto přípravků se vyhněte v domácnosti používaní desinfekčních a antibakteriálních přípravků s obsahem chloru. Jedná se především o čistící prostředky, závěsné gely v toaletě, aj. (zabíjí bakterie)

Aplikace přípravku:

celoročně

Uvedené informace mají informativní charakter. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Specifikace
Váha 0.1 kg
Dotaz na produkt
 *
 *
 *
 *
captchaZobrazit jiný kód
  *
Prosím vyplňte všechna pole označená *.